budynek biurowo-usługowy

Projekt budynku powstał jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. Wpisuje się w najnowsze kierunki zagospodarowania terenu w miastach gdzie lokalizacja w centrum wymaga dostosowania się do zastanej tkanki miejskiej. Istotnym elementem było skrócenie czasu realizacji co udało się osiągnąć poprzez zastosowanie prefabrykowanego systemu budownictwa drewnianego MHM, przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych przepisami odporności pożarowych.