dom w otoczeniu lasu

Rustykalny charakter lasu otaczającego projektowany dom zestawiliśmy z surowością i prostotą zaprojektowanej bryły.
Przyjęte założenia podkreśla wykorzystana na elewacjach okładzina z drewna wytrawionego ogniem
według zasad średniowiecznej japońskiej metody shou sugi ban.