Projekt typowy Studioif-01

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego powstał jako kontynuacja współpracy z firmą budowlaną All4Home z Myślenic.
Czytelny układ wewnętrzny w oparciu o trzy strefy funkcjonalne: dzienną, nocną i techniczną. Komunikacja jest usytuowana centralnie wobec wymienionych stref. Całość ujęta jest w pełną klasycznej elegancji horyzontalną bryłę.